Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wyboru sposobu opodatkowania. Przedsiębiorca może rozliczać się według obowiązującej skali podatkowej (18% i 32%) lub też skorzystać ze zryczałtowanego podatku linowego (stawka 19%). W tym ostatnim przypadku dodatkowe ograniczenia dla samozatrudnionych w zakresie czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy przewidują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT). Uniemożliwiają one bowiem pracownikom, którzy rozpoczynają prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej i wykonują dotychczasowe czynności, które poprzednio wchodziły w zakres ich obowiązków pracowniczych, skorzystanie na podstawie art. 30c ustawy o PIT z opodatkowania zryczałtowanym 19% podatkiem liniowym przez okres roku. Roczny okres jest krótszy w stosunku do poprzednio obowiązującego okresu dwuletniego - zmiana ta wynika z nowelizacji przepisów art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (uchylenie pkt 1), która weszła w życie z dniem 20.05.2010 r.